Vision

2013 startade Jemtehed & Brande för att med små medel men stor passion brygga världsöl på en lokal marknad.

Sedan starten har volymen öl som passerat våra tankar stadigt ökat. Fokus har legat på att göra klassisk öl med fokus på ursprung och kvalitet men med fördelen att kunden aldrig behöver öppna en flaska som färdats halva jordklotet innan ölet hamnar i strupen.

 

Sedan 2018 är Jemtehed & Brande ettvarumärke under Östersundsbryggerier AB och inriktningen kommer med tiden att förändras. Vi älskar all öl men ser att hantverket med tiden gått mot två skilda håll. Jemtehed & Brande går från nu mot det mer experimentella där tanken är att ta ut svängarna lite mer. Det betyder öl med en inte lika fast förankring till stiltyper. Några av våra redan etablerade öler kommer dock med stor sannolikhet finnas kvar just för att de sedan så många år redan är etablerade stapelvaror.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!